• Välkommen till Holje Trading!

  Välkommen till Holje Trading!

  Vi är ett miljö- och kvalitetscertifierat miljö- och skrotföretag i södra Sverige. Vi vänder oss till dig som söker ett alternativ inom återvinning. Vi hjälper till med råd och förslag på vettiga och kostnadseffektiva lösningar inom återvinning.

 • Återvinning

  Återvinning

  Jordens tillgångar är som bekant inte obegränsade och återvinning av våra resurser är en nödvändighet som är grundläggande för att våra barnbarn skall ha ren miljö! Återvinningsbara material hanteras på vår skrotgård av kunnig personal med för ändamålet anpassad utrustning. Vi bearbetar skrot av järn och alla slags metaller till begärlig råvara för stålverk och gjuterier. Med egna bilar transporterar vi såväl inkommande som utgående bearbetat skrot i ändamålsenliga containers och växlarflak.

 • Bearbetning

  Bearbetning

  Inkommande material analyseras, kontrolleras och sorteras till rätt skrotkvaliteter. Till exempel bearbetas vissa material genom att skäras till anpassat format alternativt pressas till paket före utleverans till kund. Med kompetent och välutbildad personal samt samarbetspartners garanterar vi en korrekt hantering av råmaterial. Vi är kvalificerade enligt ISO 9001.

 • Miljöhänsyn

  Miljöhänsyn

  Olika material hanteras i separata fack beroende på slutanvändarens krav. Materialfacken är kopplade till slutna system där oljespill och skärvätskor tas om hand på ett miljösäkert sätt. Under hela vår skrotgård finns en geoduk kopplad till en oljeavskiljare som säkerställer att inget oljeutsläpp kan förekomma. Vi samarbetar med andra specialistföretag avseende farligt och konventionellt avfall och kan därmed erbjuda alla våra kunder full service. I vårt miljöarbete skall lagar, bestämmelser och avtal ange miniminivån. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 • Trading

  Trading

  Förutom insamling, sortering och bearbetning av råmaterial till stålindustrin och gjuterier har vi även en omfattande tradingverksamhet. Vårt globala kontaktnät omfattar kunder och leverantörer av både järn- och metallskrot samt begränsad omfattning även nytt material. En stor materialandel går på export.

Välkommen till Holje Trading!

Välkommen till oss på Holje Trading! Vi är ett miljö- och kvalitetscertifierat miljö- och skrotföretag i södra Sverige. Vi vänder oss till dig som söker ett alternativ inom återvinning. Vi hjälper till med råd och förslag på vettiga och kostnadseffektiva lösningar inom återvinning.